Gleng MJ-klubb - NiM

 
Vinteranlegg 2006
NiM bygger vinteranlegg på 1-2-3-4 dager
Lions-anlegg 2007-08
NiM bygger utstillingsanlegg på
1-2-3... ...10-11-12 måneder
Spiralanlegg 2009
NiM bygger spiralanlegg
 i 1-2-3-4-5 etasjer
Hafslundbanen 2010
NiM bygger N-anlegg
i 1-2-3....10-11-12 seksjoner
Anlegget Gamle Opsund 2015-16
Vi bygger digitalstyrt HO-anlegg med Faller car system
Galleriet 
Lyst til å bli medlem?